Girls Varsity Fall Pom Pon, Girls Varsity Winter Pom Pon · Pom At CHSL Championship 2020